48×48″ Floppy Flag

$7.50

Description

48″x48″ Matthews floppy flag. Opens to 48″x90″